Folosim cookie-uri pentru ca sa va asiguram cea mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. In cazul in care continuati fara a va modifica setarile, vom presupune ca sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Totusi, daca doriti, puteti sa va modificati setarile referitoare la cookie-uri in orice moment preferati.

Politica de Confidențialitate

ZAPLO IFN S.A., o societate pe acţiuni funcţionând conform legii române, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae G Caramfil nr. 49, et. 3, organizată ca o instituţie financiară nebancară înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub nr. RG-PJR-41-110297/19.05.2015 (denumită în cele ce urmează „Zaplo” și/sau „noi”) este operatorul care prelucrează datele cu caracter personal rezultând din prezenta pagină de internet și din serviciile noastre. Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de către Zaplo este înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), sub numărul de înregistrare 35669.

Vă respectăm dreptul la confidențialitate și ne angajăm să vă protejăm dreptul la prelucrarea legală și protecția datelor cu caracter personal și să respectăm toate condiţiile impuse de lege. Politica noastră de Confidențialitate vă pune la dispoziție o explicație detaliată cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați și orice date pe care le putem colecta de la dumneavoastră. Suplimentar Politicii de Confidenţialitate, contractul dintre noi şi dumneavoastră conţine termenii şi condiţiile specifice privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate este actualizată periodic; prin urmare, ar trebui s-o consultaţi ocazional.

Prin Grupului din care face parte Zaplo IFN S.A, aşa cum este menţionat în prezenta Politică de Confidenţialitate, înţelegem 4finance Group S.A. (6, RUE Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg), iar prin Entităţile Grupului din care face parte Zaplo înţelegem entităţile direct sau indirect deţinute sau controlate de 4finance Group S.A., în mod particular referindu-ne la:

a. AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Letonia

b. SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Letonia

c. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Letonia şi filialele sale situate în Uniunea Europenă

d. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, Statele Unite ale Americii

Pentru mai multe informaţii despre 4finance Group S.A. va rugam sa vizitaţi: http://www.4finance.com

1. Informații Colectate

1.1 Datele pe care le colectăm de regulă atunci când ne solicitați serviciile sunt următoarele (cu mențiunea că în anumite circumstanțe putem solicita date sau documente suplimentare în susținerea cererii dvs.): nume; cod numeric personal; adresă; adresă de e-mail; număr de telefon mobil; data nașterii; statut profesional; numele angajatorului; număr de contact de la locul de muncă; venit lunar; înregistrări convorbiri telefonice; informații cu privire la obligațiile curente și anterioare și datoriile față de noi sau terțe părți; orice alte informații pe care alegeți să ni le puneți la dispoziție prin utilizarea „LiveChat", facilități referitoare la telefon, e-mail și care pot fi relevante pentru îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor dumneavoastră.

1.2 Datele pot fi colectate și prelucrate în timpul utilizării site-ului nostru web sau al utilizării serviciilor noastre. Putem realiza aceste acțiuni în următoarele modalități:

 • Sunt colectate datele referitoare la vizita(ele) pe site-ul nostru web și orice resurse utilizate. Următoarele sunt incluse, dar fără a fi limitate la: date privind locația, weblog-uri, date privind traficul și orice alte informații de comunicare.
 • Orice formulare pe care le-ați completat pe site-ul nostru sau al partenerilor ne permit să colectăm date, precum înregistrarea pentru informații sau atunci când completați o cerere/aplicaţie.
 • În cazul în care, din orice motiv, comunicați (inclusiv pe e-mail, telefonic, prin intermediul „Live Chat” etc.) cu personalul nostru, putem colecta informații.
 • Solicitarea de date cu privire la istoricul creditelor dvs. de la registrele, agențiile și terțele părți relevante.

2. Motivele și scopul prelucrării

2.1 Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Articolul 5 alin. 2 litera (a) din Legea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – prelucrarea datelor rezultă din obligațiile dvs. contractuale, precum și pentru a încheia, la cererea dvs., contractul de credit cu dvs. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Articolul 5 alin. 2 litera (e) din Legea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – prelucrarea datelor este necesară în scopul intereselor noastre legitime, cu respectarea, în același timp, a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. De asemenea, procesăm datele cu caracter personal în baza consimţământului exprimat de dvs. în acest sens.

2.2 Datele cu caracter personal colectate vor fi înregistrate și stocate electronic și pot fi utilizate în modalitățile următoare:

 • pentru a verifica identitatea dvs., a efectua ulterior analiza creditului și a evalua capacitatea dvs. de a rambursa creditul și a vă furniza servicii adecvate anterior creării unei obligații contractuale;
 • pentru a identifica și evita orice activități de fraudă, spălare de bani și alte activități infracționale;
 • pentru a vă contacta, inclusiv a vă informa cu privire la orice modificări;
 • pentru a recupera orice fonduri pe care ni le datorați;
 • pentru a asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor și a vă oferi servicii noi;
 • pentru a ne îndeplini obligațiile pe care le avem față de dvs;
 • pentru studii de piaţă şi în scopuri statistice;
 • pentru publicitatea făcută produselor şi serviciilor Zaplo, ale Entităţilor Grupului din care face parte Zaplo IFN S.A, precum şi ale partenerilor nostri contractuali, incluzând oferte speciale în funcţie de preferinţele dumneavostră;
 • pentru orice alte scopuri indicate în mod expres în contractul de credit încheiat între noi şi dumneavoastră şi
 • pentru orice altă utilizare legitimă care este relevantă pentru relaţia contractuală dintre Zaplo şi dumneavoastră.

3. Utilizarea și dezvăluirea Informațiilor dvs.

3.1 Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către Entităţile Grupului din care face parte Zaplo şi către partenerii nostri contractuali. La transferarea datelor, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul datelor respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ca și noi.

3.2 Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal terțelor părți în următoarele situații:

3.2.1. vânzarea oricărei sau tuturor activităților noastre poate avea drept rezultat dezvăluirea informațiilor dvs.;

3.2.2. oricând avem obligația legală, putem divulga informații referitoare la dvs. și vizitele dvs. pe site-urile noastre;

3.2.3 pentru a preveni frauda și ajuta la protecția anti-fraudă în vederea reducerii riscului de credit;

3.2.4 putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii similare, precum și cu autoritățile naționale și organizațiile neguvernamentale relevante, în vederea asigurării unei evaluări complete a solvabilității dvs.;

3.2.5 la prelucrarea și colectarea debitelor directe sau a altor plăți datorate de dvs. în conformitate cu contractul de credit, putem, de asemenea, partaja datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii de procesare a plăților;

3.2.6 în cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor dvs., putem transfera datele referitoare la obligațiile dvs. restante furnizorilor autorizați de servicii extrajudiciare de recuperare debite, precum și furnizorilor de servicii juridice.

3.3 Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate, stocate și transferate terțelor părți în maniera și măsura prevăzută în prezenta Politică de Confidenţialitate, în contractul încheiat între noi și dvs., precum şi a consimţământului furnizat Zaplo.

3.4 Trebuie să ne informați în cazul în care survin modificări în informațiile pe care ni le-ați furnizat în cursul încheierii contractului de credit sau al colaborării noastre viitoare, precum și în cazul în care aveți convingerea că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt incorecte.

3.5 În măsura în care este posibil, la cerere, în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu mai este necesară în scopurile pentru care acestea au fost colectate, inclusiv exercitarea drepturilor noastre contractuale și legale, vom șterge datele dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date și din bazele de date ale contractanților noștri.

4. Stocarea Datelor cu Caracter Personal

4.1 Informațiile care ne sunt furnizate vor fi stocate pe servere securizate. Datele referitoare la tranzacție sunt criptate pentru siguranța dumneavoastră.

4.2 Pot fi utilizate locații din afara Spațiului Economic European pentru transferul datelor colectate cu privire la dvs, cu respectarea cerinţelor legislaţiei româneşti privitoare la transferul datelor personale. Aceste locații sunt folosite pentru stocarea sau prelucrarea informațiilor dvs. Informațiile pe care le partajăm în afara Spațiului Economic European pot fi divulgate personalului în baza prelucrării și stocării datelor respective. Acestea pot include procese ca procesarea unei plăți sau oferirea de asistență pentru nevoi dumneavoastră referitoare la servicii sau produse. Personalul care prelucrează sau stochează informațiile poate lucra pentru furnizorii noștri din afara Spațiului Economic European. Prin furnizarea datelor dvs. pentru a fi utilizate, ați fost de acord cu acest transfer și stocare a datelor. Întreprindem toate acțiunile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate și actele normative aplicabile.

4.3 Trebuie să înțelegeți că transferul online de date nu este complet sigur. Nu putem garanta protecția și securitatea deplină a datelor, însă întreprindem toate acțiunile rezonabile pentru a proteja informațiile care ne sunt transmise electronic. Transmiterea oricăror date de către dvs. se face pe propriul dvs. risc. Dacă este cazul, vi se poate oferi accesul la secțiunile site-ului nostru care necesită o parolă. Sunteți responsabili pentru securitatea și confidențialitatea parolelor.

5. Accesibilitatea Informațiilor si Drepturi Legale

5.1. Conform Legii privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 677/2001, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a vă opune, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Dreptul de acces cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi poate fi exercitat gratuit, o dată pe an. Dacă doriţi să exercitaţi acest drept mai mult de o dată pe an, veţi suporta costurile pe care le înregistrăm cu procesarea cererii dumneavoastră şi transmiterea către dvs. a informaţiilor cerute. Vă puteţi exercita oricare din drepturile sus-menţionate prin transmiterea unei scrisori către noi, pe adresa sediului nostru social. În ce priveşte dreptul de acces, vă rugăm să folosiţi următoarele modalităţi de contact:

E-mail: info@onnen.ro

Telefon: 0312295111

5.2. Trebuie să ne informați în cazul în care survin modificări în informațiile pe care ni le-ați furnizat în cursul încheierii contractului de credit sau al colaborării noastre viitoare, precum și în cazul în care aveți convingerea că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt incorecte.

6. Linkuri către Site-uri Terțe

Pe site-ul nostru pot fi găsite linkuri către site-uri terțe. Aceste linkuri către site-uri terțe au propria politică de confidențialitate, cu care sunteți de acord atunci când faceți click pe link. Nu suntem responsabili și nu acceptăm răspunderea pentru linkurile către site-uri terțe. Răspunderea noastră acoperă doar site-ul nostru și, prin urmare, nu acceptăm răspunderea pentru linkuri către site-uri terțe, întrucât nu deținem niciun control asupra acestora.

7. Comunicare comercială

7.1. Prin vizitarea site-ului nostru web și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal și a informațiilor de contact, acceptați dreptul nostru de a utiliza aceste informații pentru comunicarea comercială cu dvs. Puteți refuza oricând să mai primiți comunicări comerciale viitoare prin selectarea opţiunii corespunzătoare în profilul dvs. de utilizator din cadrul site-ului nostru web. De asemenea, în partea de jos a fiecărui e-mail cu mesaj de comunicare comercială, vă vom furniza un link pentru dezabonare, astfel încât să nu mai primiți comunicări comerciale ulterioare.

7.2. Prin bifarea căsuţei pe pagina noastră sunteţi de acord să primiţi promoţii şi informaţii relevante din partea noastră şi a Entităţilor Grupului din care face parte Zaplo şi ne autorizaţi în mod expres, pe noi şi Entităţile Grupului din care face parte Zaplo, să vă transmitem informaţii despre ofertele şi promoţiile noastre. Astfel de informaţii pot fi transmise, din când în când, prin e-mail, SMS şi/sau telefon. De asemenea, ne autorizaţi să dezvăluim către Entităţile grupului din care face parte Zaplo, datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare pregătirii şi transmiterii promoţiilor şi ofertelor (de exemplu: nume, e-mail, SMS, adresă sau număr de telefon). Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, incluzând cerinţele referitoare la transferul datelor cu caracter personal în alte ţări. Veţi avea dreptul să vă dezabonaţi oricând de la primirea oricărei oferte şi promoţii, prin:

 • actualizarea informaţiilor din profilul dumneavoastră;
 • prin transmiterea unui e-mail în atenţia noastră la: info@onnen.ro;
 • prin apel telefonic la: 0312295111.

Vom înceta să vă transmitem oferte şi promoţii imediat ce solicitarea dumneavoastră va fi procesată. Vă informăm că procesarea cererii dumneavoastră de dezabonare poate să dureze cel mult o zi.

Totodată, veţi putea să va dezabonaţi în mod automat prin accesarea link-ului din finalul fiecărui e-mail conţinând promoţii şi oferte din partea noastră sau a Entităţilor Grupului din care face parte Zaplo. Vă vom informa cu privire la alte posibilităţi pe care le aveţi în legătură cu dezabonarea de la ofertele şi promoţiile noasztre, pe măsură ce le vom implementa.

8. Utilizarea Modulelor Cookie

8.1 Ca majoritatea celorlalte site-uri web, utilizăm, de asemenea, module cookie în cadrul acestui site web. Modulele cookie sunt informații pe care site-ul web le transmite browserului. Browserul stochează aceste informații cu privire la dispozitivul dvs. Modulele cookie permit vizitatorilor să navigheze pe site-ul web și (dacă este cazul) ne permit să particularizăm site-ul web și conținutul acestuia conform nevoilor vizitatorului și să îmbunătățim rezultatele acțiunilor utilizatorilor. În cazul în care funcția de module cookie nu este activată, nu putem asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului web și utilizarea acestuia în scopurile desemnate. Modulele cookie pe care le utilizăm pe site-ul nostru web nu stochează date de identificare. Datele colectate nu vor fi transferate terțelor părți, decât în conformitate cu prevederile prezentei Polițe de Confidențialitate. Nu vor fi partajate detalii personale care vă pot identifica.

8.2. Modulele cookie din cadrul acestui site sunt utilizate după cum urmează:

8.2.1. Utilizăm module cookie pentru a ne proteja clienții și pentru a preveni activități frauduloase.

8.2.2. Utilizăm module cookie în formularul nostru de cerere online. Dacă funcția de modul cookie nu este activată, utilizatorul calculatorului nu se va putea autentifica și / sau utiliza serviciile noastre.

8.2.3. De asemenea, folosim module cookie pentru a afla modalitatea în care utilizatorii vizitează site-ul nostru web și explora modalitatea în care aceștia utilizează site-ul – acest lucru ne ajută la îmbunătățirea calității serviciilor pe care vi le furnizăm. Spre exemplu, folosim Google Analytics – un serviciu popular de internet de analiză a performanțelor furnizat de Google. Google Analytics utilizează module cookie pentru a ne ajuta să analizăm modalitatea în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Mai multe despre utilizarea modulelor cookie puteți afla din Politica de Confidențialitate a Google.

8.2.4. Folosim module cookie pentru monitorizarea și gestionarea fluxului de date al site-ului web.

8.2.5. De asemenea, utilizăm module cookie pentru a stabili reușita campaniilor de publicitate și a stimulentelor noastre. Acest lucru ne ajută la îmbunătățirea design-ului și structurii site-ului și a gamei de oferte și stimulente.

8.3. Utilizăm două tipuri de module cookie în cadrul site-ului nostru web:

8.3.1. Module cookie de sesiune. Acestea sunt module cookie temporare, care sunt active doar atunci când utilizatorul calculatorului accesează site-ul web (sau, mai exact, până la momentul în care utilizatorul părăsește site-ul și închide browserul). Modulele cookie de sesiune ajută site-ul nostru web să memoreze pașii pe care vizitatorul i-a efectuat în pagina anterioară, eliminând astfel nevoia de a reintroduce informațiile.

8.3.2. Module cookie persistente. Modulele cookie persistente rămân în calculatorul vizitatorului după vizitarea site-ului nostru. Aceste module cookie ne ajută să vă identificăm ca un vizitator unic (păstrând această informație sub forma unui număr generat aleatoriu). Perioada în care modulele cookie vor rămâne în calculatorul utilizatorului depinde de tipurile de module cookie.

8.3.2. Module cookie persistente. Modulele cookie persistente rămân în calculatorul vizitatorului după vizitarea site-ului nostru. Aceste module cookie ne ajută să vă identificăm ca un vizitator unic (păstrând această informație sub forma unui număr generat aleatoriu). Perioada în care modulele cookie vor rămâne în calculatorul utilizatorului depinde de tipurile de module cookie.

8.4.1. Controlul și ștergerea modulelor cookie. Nu utilizăm module cookie pentru a colecta informații cu caracter personal despre utilizatori. Cu toate acestea, dacă doriți să restricționați modulele cookie sau să le blocați pe site-ul nostru web sau pe orice alt site web, puteți proceda astfel prin schimbarea setărilor browserului dvs. de internet. Pentru a afla mai multe despre această posibilitate, folosiți funcția „Ajutor” a browserului dvs. Pentru informații referitoare la modalitatea de ștergere a modulelor cookie din browserul dispozitivului mobil, consultați ghidul de utilizare a dispozitivelor.

9. Contact

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări, cereri sau comentarii pe care le puteți avea cu privire la Politica noastră de Confidențialitate. Ne puteți contacta la adresa de email info@onnen.ro sau la telefon 0312295111.